HOMEPAGE

POLITYKA PRYWATNOŚCI JK SOLARIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

JK Solaria Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Nowa 17, 05-500 Stara Iwiczna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 236143, NIP: 1231056745, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł [dalej: „JK Solaria”] szanuje prawo Użytkownika do prywatności. Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony i zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Ostatnia zmiana Polityki Prywatności nastąpiła w kwietniu 2013 r.

Dane osobowe i informacje dostarczone przez Użytkownika albo zbierane przez JK Solaria są przetwarzane przez JK Solaria jako administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). JK Solaria nie udostępnia żadnych danych osobowych osób odwiedzających jej Strony, za wyjątkiem przypadków opisanych w powyższej ustawie.

JK Solaria zobowiązuje się do ochrony prywatności osób odwiedzających jej Strony. Nie będziemy zbierać żadnych danych osobowych podczas odwiedzania naszej Strony internetowej (inne niż standardowe informacje automatycznie zbierane i przechowywane w logach na serwerze sieciowym), chyba że Użytkownik sam zdecyduje się podać je nam. Szczegółowe informacje dotyczące logów serwera i dobrowolnego poddania danych osobowych, plików Cookies (tzw. ciasteczek), bezpieczeństwa i systemów wykrywania włamań znajdują się poniżej.

Informacje zbierane i przechowywane automatycznie

Jeśli osoba odwiedzająca nasze Strony jedynie je przegląda, czyta Strony lub pobiera informacje, wówczas będziemy automatycznie zbierać i przechowywać pewne informacje o jej wizycie. Nasz serwer internetowy automatycznie gromadzi i przechowuje tylko następujące informacje na temat wizyty:

 Adres IP (Internet Protocol) komputera Użytkownika. (Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisany do komputera przy każdym wejściu do sieci Internet)
 domenę, z której Użytkownik ma dostęp do Internetu
 adres internetowy strony lub e-mail, z którego użytkownik wybrał lub wprowadził link, który przyniósł go na naszą Stronę
 data i godzina wejścia na naszą Stronę i ile czasu Użytkownik spędza na odwiedzeniu naszej witryny
 nazwa i wersja używanego systemu operacyjnego i przeglądarki, na przykład: Windows XP / Internet Explorer 8.0. (Informacje te są dostarczane automatycznie przez komputer Użytkownika i zwiększają zdolność do wyświetlania stron internetowych)
 odwiedzane strony
Informacje te pomagają nam uczynić Strony bardziej przydatne dla Użytkowników - aby dowiedzieć się o liczbie osób odwiedzających naszą witrynę i rodzajach technologii, z których nasi goście korzystają. Żadne dodatkowe informacje o Użytkowniku nie są gromadzone, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Jeśli Użytkownik wyśle nam dane osobowe

Jeśli Użytkownik zdecyduje się podać nam swoje dane osobowe, telefonicznie, pisemnie, e-mailem lub poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go do nas za pośrednictwem Serwisu, informacja ta może zostać wydana, ujawniona lub przekazana do dowolnego zewnętrznego źródła dla celów marketingowych jedynie na wyraźną zgodą Użytkownika. Jeśli dane będą zbierane do celów marketingowych, pozycja dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie wyodrębniona od zgody na przetwarzanie danych w celach korzystania z naszej Strony. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione instytucjom publicznym, właściwym organom w przypadkach wymaganych przez prawo.

Jeśli Użytkownik wyśle do nas e-mail

Jeśli Użytkownik prześle do nas e-mail, będziemy zbierać i przechowywać adres e-mail i treść wiadomości e-mail Użytkownika, w tym wszelkie dane osobowe, jakie Użytkownik zdecydował się tam zawrzeć. Jednak e-mail może nie być zabezpieczony przed przechwyceniem. Jeśli Użytkownik obawia się przechwycenia jego wiadomości, które zawierają tzw. wrażliwe dane, może on wysłać je nam pocztą lub skontaktować się z nami telefonicznie.

Jeśli Użytkownik wypełnia formularze online

Niektóre Strony zawierają formularze do kontaktu, w których Użytkownik aktywnie podaje swoje dane osobowe. Używamy tych informacji, aby wysyłać Użytkownikowi produkty lub zapewnić dostęp do najnowszych informacji odnoszących się do uprzedniego wniosku Użytkownika, jedynie na podstawie uprzednio wyrażonej przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowej. W szczególności:

 kiedy Użytkownik składa wniosek o udzielenie informacji lub składa zamówienie, musimy znać jego imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer/-y telefonu/-ów,

 możemy także wykorzystywać gromadzone informacje do tego, aby od czasu do czasu poinformować Użytkownika o ważnych zmianach na naszych Stronach, nowych usługach, produktach i ofertach specjalnych, które opierając się na uprzednim wniosku o więcej informacji, naszym zdaniem mogą okazać się cenne dla Użytkownika. JK Solaria wspiera etyczne wykorzystanie wszystkich metod komunikacji. Wiadomości od JK Solaria zawsze zawierają pełne informacje dotyczące danych do kontaktu, włączając adresy korespondencyjne, numery telefonów i adresy e-mail tak, aby umożliwić Użytkownikowi łatwy kontakt w nami w celu ewentualnego usunięcia jego danych.

 jeśli Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z naszej tzw. oferty polecającej (Użytkownik zdecyduje się poinformować znajomego o naszej Stronie), prosimy o imię i nazwisko znajomego i jego adres e-mail. Automatycznie wyślemy znajomemu jednokrotny e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia jednej z naszych Stron internetowych lub do rejestracji w celu uzyskania więcej informacji. Podane informacje będą przechowywane wyłącznie w celu wysłania jednokrotnego e-maila i do oceny, jakim powodzeniem cieszy się nasz program polecający. Znajomy ten może skontaktować się z nami na poniższe adresy, aby zażądać usunięcia tych informacji z naszej bazy danych.

Cookies

Niektóre Strony zawierają tzw. cookies, czyli "ciasteczka". Cookies to mały plik, który strona www przenosi na dysk twardy komputera, aby serwer "zapamiętał" pewne informacje na temat sesji internetowej podczas połączenia. Prośby o umożliwienie instalacji ciasteczek nie służą gromadzeniu informacji o Użytkowniku, a jedynie o sesji przeglądarki, w tym adresie IP, typie przeglądarki, czasie i długości wizyty Użytkownika na stronie, odwiedzanych podstronach.

Serwis www.ergoline.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Cookies ułatwiają używanie dynamicznych funkcji naszej Strony internetowej. Cookies i informacje o sesji są automatycznie niszczone po upływie pewnego okresu czasu. Informacje te nie są trwale przechowywane na komputerze Użytkownika. Nie zbieramy danych osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej. Większość przeglądarek internetowych pozwala usunąć pliki Cookies i oprogramowanie śledzące z twardego dysku komputera, poprzez ostrzeżenie o plikach Cookies – zanim zostaną one zapisane, albo przez możliwość całkowitego wyłączenia Cookies i oprogramowania śledzącego. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
 w przeglądarce Internet Explorer
 w przeglądarce Mozilla Firefox
 w przeglądarce Chrome
 w przeglądarce Opera
 w przeglądarce Safari
Należy jednak pamiętać, iż zablokowanie Cookies lub oprogramowania śledzącego może doprowadzić do zmniejszenia poziomu funkcjonalności strony.


Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych i przechowywanych przez JK Solaria. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zażądać usunięcia swoich danych lub zażądać dostarczenia informacji dotyczących obecnego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika nie będą używane do innych celów, niż te, na które wyraził zgodę, w szczególności nie będą przetwarzane w celach marketingowych (chyba, że Użytkownik wyraził na takie przetwarzanie wyraźną zgodę). Ma on również prawo poprosić nas, abyśmy zaktualizowali i skorygowali wszelkie nieaktualne lub nieprawidłowe dane osobowe, które posiadamy o nim. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać kopię swoich danych osobowych, powiadomić nas o wszelkich nieścisłościach w informacjach, które posiadamy lub jeśli ma jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, może napisać do nas na adres: wskazany na wstępie lub wysłać e-mail na adres: ergoline@ergoline.pl. Dla własnego bezpieczeństwa danych Użytkownik będzie musiał zweryfikować swoją tożsamość i określić, jakich informacji wymaga.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z niektórych usług lub zawartości.

Bezpieczeństwo

Podejmiemy odpowiednie działania służące identyfikacji i ochronie przed nieuprawnionym dostępem do naszych systemów i ujawnianiem danych osobowych Użytkownika. Dla zapewnienia optymalnego komfortu Użytkownika, nasza Strona zawiera również opcje do składania zamówień, ubiegania się o kredyt lub żądania informacji przez telefon.

Linki do innych stron

Nasze Strony mogą mieć linki do innych organizacji, które nie są własnością ani nie są prowadzone przez JK Solaria. Po kliknięciu na link do witryny innej organizacji, Użytkownik podlega polityce prywatności tej organizacji. JK Solaria nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na naszych Stronach.

Zgoda

Korzystając z naszej witryny, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie informacji przez JK Solaria w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki Prywatności, zamieścimy te zmiany na tej Stronie tak, aby zawsze Użytkownicy byli zawiadomieni o tym, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach je udostępniamy.


Ochrona prywatności dzieci

Zdajemy sobie sprawę, że nasze Strony internetowe mogą być odwiedzane przez dzieci. Materiał na naszych Stronach uważa się za odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Dostarczając nam swoje dane osobowe, Użytkownik gwarantuje, że ma nie mniej niż 13 lat lub posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych z innych powodów niż wiek. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat ale więcej niż 13 lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych z innych powodów niż wiek, może korzystać ze Strony wyłącznie pod czynnym nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub innej odpowiedzialnej osoby dorosłej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która przeczytała i zgodziła się na treść Polityki Prywatności w imieniu Użytkownika oraz wyraziła dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. JK Solaria nie zamierza zbierać żadnych danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia, chyba że dziecko ma co najmniej trzynaście lat i uzyskuje na to wcześniejszą zgodę rodzica/opiekuna. W razie potrzeby, będziemy szczegółowo instruować dzieci, aby nie dostarczały żadnych danych osobowych przy użyciu Strony i/lub będziemy podejmować odpowiednie kroki w celu zapewnienia zgody rodziców.

Wszelkie pytania na temat Polityki Prywatności JK Solaria należy kierować na adres:

JK Solaria Sp. z o.o.
ul. Nowa 17
05-500 Stara Iwiczna
tel: 22 717 5601
fax: 22 717 5602
email: ergoline@ergoline.pl

Prestige 990-S
Dynamic Power
LAMPYMOC
52max. 200*
GBMOC
4max. 520*
38
FASHIONPINK ORANGE
SHINING BLUE
SILVERPEARL BLUE
* Moc jest zmienna w zależności od norm krajowych, aż do podanej wartości maksymalnej.
Ergoline Esprit 770-S
Dynamic Power
LAMPYMOC
48max. 200*
GBMOC
4max. 500*
GBMOC
38
CANDY ORANGE
SILVERPEARL RED
*Moc jest zmienna w zależności od norm krajowych, aż do podanej wartości maksymalnej
Affinity 660-S
Dynamic Power
LAMPYMOC
46max 180*
GBMOC
3max. 500*
28
LUMINATE SILVER
Mood Lights: Magenta, Yellow, Blue, Red
* Moc jest zmienna w zależności od norm krajowych, aż do podanej wartości maksymalnej.

Sunrise 488
Dynamic Power
LAMPYMOC
48max. 200*
BRIGHT WHITE
* Moc jest zmienna w zależności od norm krajowych, aż do podanej wartości maksymalnej.
HOMEPAGE » FIRMA » POLITYKA PLIKÓW COOKIE » POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności. Niniejszym akceptuję Politykę Prywatności.

Zgadzam się · Więcej informacji